Lt Ru En

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansines būklės ataskaita pagal 2016 03  31 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 06 30  duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 06 30 duomenis

Ataskaitinio  laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 06 30

Ataskaitinio  laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 09 30   

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 09 30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 09 30  duomenis (1pusl)

(2 pusl.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (3) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (6) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (7) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (8) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (9) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (11) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (12) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (13) I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (3) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (6) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (7) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (8) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (9) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (11) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (12) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (13) II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (3) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (6) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (7) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (8) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (9) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (11) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (12) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (13) III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (3) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (4) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (5) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (6) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (7) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (8) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (9) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (10) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (11) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (12) IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (13) IV ketvirtis

Metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016.12.31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016.12.31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016.12.31 duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016.12.31 duomenis

4-ojo VSAFAS "Grynojo turto pokyčių ataskaita" 1 priedas

6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 6 priedas

8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas

8-ojo VSAFAS "Atsargos" 2 priedas

10-ojo VSAFAS "Kitos pajamos" 1 priedas

10-ojo VSAFAS "Kitos pajamos" 2 priedas

12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas

13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedas

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 7 priedas

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 8 priedas

17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 12 priedas

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 5 priedas

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys (1)

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys (2)

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys (3)